תיאטרון סיפור עם אביזרים

 

 

                            תיאטרון סיפור לחנוכה על סופגניה גדולה שבורחת ומשגעת את  האנשים

                             ובעלי החיים בסביבה

 

                               לאחר תיאטרון הסיפור אפשר לקיים סדנא ליצירת בובת סופגניה עם פה שנפתח

 

 

 

 

        

                                                                           

                         

הצגות ותאטרון סיפור: האורן שלא שמח בחלקו